Uczestnicy

Zgłaszanie uczestnictwa

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie zgłoszenia i wysłanie mailem na adres: marta.kicinska@put.poznan.pl lub faksem na numer telefonu: 61 647 5806.

Termin zgłaszania uczestnictwa mija 30 czerwca 2012.ANKIETA ZGŁOSZENIOWAANKIETA ZGŁOSZENIOWA – STUDENCI I DOKTORANCI PPZgłaszanie prac

Komitet Naukowy konferencji „Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie” zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac naukowych w celu ich kwalifikacji do prezentacji podczas konferencji.


Prace należy zgłosić w formie streszczenia zgodnie z załączoną instrukcją. Objętość streszczenia NIE MOŻE przekroczyć 2 stron.


Termin nadsyłania streszczeń mija 30 czerwca 2012 roku. Prosimy przesyłać prace drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.wroblewska@put.poznan.pl


Wykłady plenarne w formie artykułu nie powinny przekroczyć 20 stron, natomiast pozostałe referaty do 8 stron. Prace prosimy przygotowywać zgodnie z załączoną instrukcją.


Informacji na temat prac udziela dr inż. Agnieszka Wróblewska, tel. 61665-2213, e-mail: agnieszka.wroblewska@put.poznan.pl


Zapraszamy
SZABLON PUBLIKACJINOCLEGI

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z noclegu podczas konferencji zapraszamy do zapoznania się z ofertą poznańskich hoteli.

Najbliżej Kampusu Politechniki Poznańskiej znajduje się hotel IBIS.

Istnieje również możliwość skorzystania z miejsc noclegowych w Domach Studenckich PP. Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem konferencji - 61 6475813.

Serdecznie zapraszamy.