W Programie:

  • obrady plenarne, w czasie których zaproszeni goście podsumują stan wiedzy i postępu wybranych dziedzin lotnictwa,

  • sesje panelowe dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych i innowacji wprowadzanych w lotnictwie. Teksty zaproszonych referatów zostaną opublikowane w księdze konferencji zaś inne prace prezentowane w czasie obrad będą rekomendowane do właściwych czasopism.

  • wystawy i prezentacje sprzętu lotniczego,

  • forum edukacyjne zachęcające młodzież do wyboru lotniczych kierunków kształcenia.


    Szczegółowy program konferencji i imprez towarzyszących wkrótce.