Cel

Tematyka konferencji dotyczy przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja ma stanowić forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym. W czasie konferencji przewiduje się zorganizowanie wystaw i prezentacji sprzętu a także forum edukacyjne zachęcające młodzież do wyboru lotniczych kierunków kształcenia. Konferencja jednoczy zgromadzony w kraju potencjał na rzecz rozwoju lotnictwa.