Wygłoszone prezentacje

dr inż. Mikołaj Sobczak Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu dowodzenia
PREZENTACJA

dr inż. Radosław Górzeński SAE Aero Design
PREZENTACJA

gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel Wielokryterialna ocena wojskowych samolotów transportowych
PREZENTACJA

płk mgr inż. Adam Bagiński Rozwój komputerowych systemów wspomagania eksploatacji statków powietrznych
PREZENTACJA

płk Paweł Bratkowski Technologie i rozwiązania stosowane w wojskowej służbie ruchu lotniczego
PREZENTACJA

płk w st. spocz. dr pil. Edmund Klich Wykorzystanie teorii systemowych w badaniu zdarzeń lotniczych
PREZENTACJA

płk dypl. pil. Sławomir Żakowski Wpływ nowoczesnych technologii na możliwości lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych
PREZENTACJA

dr hab. Anna Kucaba – Piętal, prof. nadzw. Znaczenie współczesnych zaawansowanych technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa – AIM2 EU PROJECT
PREZENTACJA

prof. dr hab. inż. Józef Żurek Systemy wspierające zarządzanie bezpieczeństwem lotów
PREZENTACJA

prof. dr hab. inż. Romuald Rządkowski Non-contact methods for measuring rotor hot section turbine blade vibrations
PREZENTACJA

prof. dr hab. inż. Romuald Rządkowski Life calculation of first stage compressor blade of a aircraft
PREZENTACJA

prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz Badania emisji związków szkodliwych w statkach powietrznych
PREZENTACJA

prof. dr hab. inż. Tadeusz Opara Zwiększenie odporności cieplnej i mechanicznej rejestratorów lotniczych poprzez zastosowanie osłon ablacyjnych
PREZENTACJA

Sławomir Wójcik Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu Modyfikacje samolotów M28, M28B i M28B/PT
PREZENTACJA

mgr inż. Zenon Witkowski Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Świdnik" S.A. AW149 najnowszym osiągnięciem przemysłu lotniczego
PREZENTACJA

mgr inż. Tomasz Zaczek Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. w Łodzi Osiągnięcia w zakresie modernizacji śmigłowców lotnictwa sił zbrojnych RP oraz bieżąca działalność WZL-1 S.A.
PREZENTACJA

mgr inż. Zbigniew Sulinowski Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy Doposażenie i modernizacja samolotów mig-29
PREZENTACJA