Komitet Honorowy

Ppłk pil. dr Bernard Buchwald

Gen. bryg. pil. kosmonauta Mirosław Hermaszewski

Gen. broni pilot Lech Majewski -Dowódca Sił Powietrznych

Edward Margański