Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski (Z-ca przewodniczącego), Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Prof. dr hab. inż. Jan Gruszecki, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Płk nawig. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski, Dziekan Wydziału Lotnictwa, Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych w Dęblinie

Uwe Heßler (ECT-R&T) Rolls-Royce Deutschland, Manager Research & Technology Ltd & CoKG

Prof. dr hab. inż. Marek Idzior, Politechnika Poznańska, Dziekan Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Politechnika Poznańska – edycja wydawnictwa naukowego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

Prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz (Przewodniczący), Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Prof. dr hab. inż. Marek Morzyński, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki

Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Prof. Dr.-Ing. Dieter Peitsch, Technische Universität Berlin, Geschäftsführender Direktor Fachgebiet Luftfahrtantriebe Institut für Luft- und Raumfahrt

Prof. dr hab. inż. Romuald Rządkowski, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Mechaniki Maszyn

Dr inż. Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa

Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Dr hab. inż., Ryszard Szczepanik, Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Prof. dr hab. inż., Kazimierz Szumański, Instytut Lotnictwa

Prof. dr hab. Stanisław Zajas, Prorektor ds. Naukowych, Akademia Obrony Narodowej

Dr hab. inż. Jacek Żak, prof. nadzw., Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Prof. dr hab. inż. Józef Żurek (ITWL), Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych