Patronat Honorowy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Obrony Narodowej

Wojewoda Wielkopolski

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Prezydent miasta Poznania

JMR Politechniki Poznańskiej