Komitet organizacyjny

Tomasz Łodygowski (Przewodniczący)

Benedykt Sasim (v-ce Przewodniczący)

Wojciech Sumelka

Jarosław Markowski

Agnieszka Wróblewska

Marta Kicińska-Nowak (sekretariat)