Opłata konferencyjna

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 600 złotych.

Dla studentów i doktorantów Politechniki Poznańskiej opłata wynosi 300 złotych.

Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, lunche, przerwy kawowe i uroczystą kolację.