Welcome!

Zapraszamy na konferencję „Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie”, która odbędzie się w dniach 17-18 września 2012 roku. Tematyka konferencji dotyczy przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja ma stanowić forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym.